Postanite član

Dobri razlogi za zdravstveno blagajno AOK

AOK je več kot 125 let ena od največjih nemških zavarovalnic obveznega zdravstvenega zavarovanja na področju varnosti in obsežne medicinske oskrbe v primeru bolezni.

Vedno v vaši bližini

AOK skrbi za 24 milijonov ljudi, kar je skoraj ena tretjina prebivalstva v Nemčiji. Okrog 53.900 sodelavcev in sodelavk v približno 1250 poslovalnicah zagotavlja učinkovite storitve. AOK se s 35-odstotnim tržnim deležem uvršča med največje zavarovalnice obveznega zdravstvenega zavarovanja v Nemčiji.

Načelo solidarnosti

obvezno zdravstveno zavarovanje v Nemčiji je poleg pokojninskega in nezgodnega zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti in nego sestavni del nemškega sistema socialnega varstva. Prispevek ni odvisen od osebnega tveganja za nastanek bolezni, temveč od prihodka. Delodajalec in delojemalec si delita prispevke.

Izbira zdravstvene blagajne

v Nemčiji se mora zaposlena oseba praviloma obvezno zavarovati. Zavarovanje se začne najpozneje s prvim dnem delovnega razmerja. Zato pravočasno poskrbite za članstvo. Pri zdravstveni blagajni AOK vam bomo z veseljem pomagali.

Elektronska zdravstvena kartica

vsak zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja prejme zdravstveno kartico AOK, na kateri so fotografija in osebni podatki, npr. ime in priimek, naslov, številka zavarovanja itd. S to kartico, ki velja za obdobje članstva pri AOK, ste upravičeni do medicinskih storitev v primeru bolezni. Kartica ni prenosljiva.

Družinsko zavarovanje

AOK je družinska zdravstvena blagajna, pri kateri so družinski člani, ki živijo v Nemčiji, pod določenimi pogoji brezplačno sozavarovani. To velja za zakonca, življenjskega partnerja in otroke, v kolikor ti že niso zavarovani. Družinski člani zavarovancev AOK so upravičeni do istih storitev kot člani.

Za več informacij o zdravstvenem zavarovanju, kot tudi o življenju in delu v Nemčiji, so na voljo za Vas v angleščini.


Postanite član AOK v treh korakih

  1. Prijavnico za članstvo lahko izpolnite sami preko spletnega obrazca.
  2. Potem prenesite obrazec in ga natisnite. Dodatno vsebino lahko dodate ročno, če je potrebno.
  3. Prosimo, pošljite nam ta obrazec, podpisan po pošti ali faksu. Podružnica AOK vas bo kmalu obvestila.

Seznanjen sem s pravico do izbire, pri čemer sem za svojo bolniško blagajno izbral zdravstveno blagajno AOK. Vlagam vlogo za članstvo od

in pooblaščam AOK, da mojega delodajalca/organ, zavezan k obveščanju, ustrezno obvesti in izda potrdilo o članstvu v skladu s 175. členom Knjige V zakonika o socialni varnosti (§ 175 SGB V).

Osebni podatki
(obvezno navesti pri upokojencih ali nacionalno številko zdravstvenega zavarovanja)
Podatki o delovnem razmerju praksi
Podatki o zadnjem zavarovanju
Če je primerno:
Podatki o predhodni zavarovalni dobi
Družinsko zavarovanje
Napotek o varstvu osebnih podatkov
Declaration of consent for the use of social media plug-ins

You want to use an expansion module (a social plug-in) offered by a social network provider (SN). By using a social plug-in, data will be transferred to the SN's server including your IP address, the URLs of the pages you visit and other information.
The data transfer will occur even if you are not registered with the SN. Under certain circumstances, different bits of collected data can be linked together at a later stage e.g. when you register with the SN once again in the future.

The transfer of data is also possible if you do not click on the social plug-in.

AOK has no influence on what data is transmitted and how the SN operators treat the data received by them. For more information on data protection please refer to the Privacy Statement by the respective plug-in provider.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Your consent for the use of social plug-ins is voluntary. Of course, you can use the AOK websites even if you refuse to give this consent or do not activate a social plug-in. You will experience no disadvantages or restrictions in terms of usage of our website when you decide not to activate these features.

I understood this statement on data usage in case of activation of a social plug-in and do hereby declare my consent.