Staňte se členem

Dobré důvody pro zdravotní pojišťovnu AOK.

Již více než 125 let je AOK jako jedna z největších veřejných zdravotních pojišťoven v Německu zárukou jistoty a komplexní zdravotní péče v případě nemoci.

Vždy ve Vaší blízkosti

AOK pečuje přibližně o 24 milionů lidí - což představuje téměř třetinu obyvatel Německa. Téměř 53 900 zaměstnankyň a zaměstnanců poskytuje v cca 1 250 pobočkách kvalitní služby. S téměř 35procentním podílem na trhu je AOK jednou z největších veřejných zdravotních pojišťoven v Německu.

Princip solidarity

Zákonné zdravotní pojištění v Německu je součástí německého systému sociálního pojištění vedle důchodového pojištění, úrazového pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání a potřeby pečovatelských služeb. Výše příspěvků se neřídí osobním rizikem onemocnění, ale podle výše příjmu. Na příspěvku se podílí zaměstnavatel a zaměstnanec.

Výběr zdravotní pojišťovny

Ten, kdo se v Německu věnuje výdělečné činnosti, musí být zpravidla ze zákona účastníkem zdravotního pojištění. Pojištění začíná běžet nejpozději v den zahájení pracovního poměru. Proto se prosím včas postarejte o své členství. Zdravotní pojišťovna AOK Vám ráda pomůže.

Elektronická zdravotní karta

Každý pojištěnec obdrží na začátku pojištění průkaz pojištěnce AOK, který obsahuje fotografii a osobní údaje jako jméno, adresu, číslo pojištěnce atd. Tento průkaz je platný po dobu trvání pojištění u pojišťovny AOK a opravňuje k využití zdravotní péče v případě nemoci. Průkaz pojištěnce je nepřenosný.

Rodinné pojištění

AOK je rodinná pojišťovna, u které jsou spolu s pojištěncem za určitých podmínek bezplatně pojištěni i rodinní příslušníci žijící v Německu. Patří sem, manžel(ka), životní partner(ka) a děti, pokud již nejsou pojištěni samostatně. Rodinní příslušníci pojištění u AOK mají nárok na stejnou péči jako pojištěnec.

Další informace o zdravotním pojištění, jak rovněž o práci a životě v Německu, jsou Vám k dispozici v angličtině.


Staňte se členem AOK ve třech krocích

  1. Pomocí formuláře online můžete žádost o členství vyplnit sami.
  2. Poté formulář stáhněte a vytiskněte. Další údaje můžete v případě potřeby doplnit rukou.
  3. Zašlete nám prosím tento formulář s podpisem poštou nebo faxem. Pobočka AOK vás bude kontaktovat v dohledné době.

Byl(a) jsem informován(a) o právu volby a zvolil(a) jsem si zdravotní pojišťovnu AOK jako svou příští zdravotní pojišťovnu. Žádám o členství od

a pověřuji pojišťovnu AOK, aby o tom informovala mého zaměstnavatele / pracoviště pro hlášení a vystavila potvrzení o členství podle § 175 soc. zákoníku V.

Osobní údaje
(bezpodmínečně uveďte u poživatelů důchodu nebo zapište jednotné číslo zdravotního pojištění)
Údaje o zaměstnání
Údaje o posledním pojištění
V příslušném případě:
Údaje o době předchozího pojištění
Rodinné pojištění
Oznámení o ochraně osobních údajů
Declaration of consent for the use of social media plug-ins

You want to use an expansion module (a social plug-in) offered by a social network provider (SN). By using a social plug-in, data will be transferred to the SN's server including your IP address, the URLs of the pages you visit and other information.
The data transfer will occur even if you are not registered with the SN. Under certain circumstances, different bits of collected data can be linked together at a later stage e.g. when you register with the SN once again in the future.

The transfer of data is also possible if you do not click on the social plug-in.

AOK has no influence on what data is transmitted and how the SN operators treat the data received by them. For more information on data protection please refer to the Privacy Statement by the respective plug-in provider.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Your consent for the use of social plug-ins is voluntary. Of course, you can use the AOK websites even if you refuse to give this consent or do not activate a social plug-in. You will experience no disadvantages or restrictions in terms of usage of our website when you decide not to activate these features.

I understood this statement on data usage in case of activation of a social plug-in and do hereby declare my consent.