Καλώς ορίσατε στο AOK – Die Gesundheitskasse

Γίνετε μέλος

Γιατί να επιλέξετε το ταμείο υγείας AOK

Εδώ και περισσότερα από 125 χρόνια, το ταμείο υγείας AOK θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά ταμεία ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία για την ασφάλεια και την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.

Πάντα κοντά σας

Το ταμείο AOK φροντίζει περίπου 24 εκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού στη Γερμανία. Περίπου 53.900 συνεργάτιδες και συνεργάτες μας που εργάζονται σε περίπου 1.250 σημεία εξυπηρέτησης εγγυώνται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Με ποσοστό στην αγορά που αγγίζει το 35%, το ταμείο υγείας AOK είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά ταμεία ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία.

Αλληλεγγύη – η βασική αρχή μας

Η κρατική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία αποτελεί – μαζί με την ασφάλεια σύνταξης, ανεργίας, ατυχήματος και περίθαλψης – συστατικό στοιχείο του γερμανικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι εισφορές δεν καθορίζονται ανάλογα με τους προσωπικούς κινδύνους υγείας, αλλά ανάλογα με το εισόδημα. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μοιράζονται τις εισφορές.

Επιλογή ταμείου υγείας

Όποιο άτομο απασχολείται επαγγελματικά στη Γερμανία κατά κανόνα πρέπει να διαθέτει κρατική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η ασφάλιση ξεκινά το αργότερο την ημέρα κατά την οποία ξεκινά η εργασιακή σχέση. Μεριμνήστε εγκαίρως για την εγγραφή σας στο ταμείο υγείας. Το ταμείο υγείας AOK είναι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια.

Ηλεκτρονική κάρτα υγείας

Κάθε ασφαλισμένος λαμβάνει κατά την έναρξη της ασφάλισης μια κάρτα ασφάλισης υγείας AOK με τη φωτογραφία του, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ασφαλισμένου κτλ. Η κάρτα ισχύει για τη διάρκεια εγγραφής στο ταμείο AOK και παρέχει το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ασθενείας. Η κάρτα δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Οικογενειακή ασφάλιση

Το ταμείο AOK είναι οικογενειακό ταμείο. Οι συγγενείς που ζουν στη Γερμανία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνασφαλίζονται δωρεάν. Συγγενείς θεωρούνται οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και τα παιδιά, εφόσον οι ίδιοι δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι. Τα μέλη της οικογένειας που είναι ασφαλισμένα στο ταμείο AOK λαμβάνουν τις ίδιες παροχές με τον κύριο ασφαλισμένο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση υγείας, καθώς και για τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία υπάρχουν διαθέσιμες στα αγγλικά.


Γίνετε μέλος του AOK με τρία βήματα

  1. Μέσω του Online-εντύπου μπορείτε να συμπληρώσετε μόνοι την αίτηση για να καταστείτε μέλος.
  2. Στη συνέχεια κατεβάστε το έντυπο και εκτυπώστε το. Περισσότερα περιεχόμενα μπορείτε να συμπληρώσετε με το χέρι εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο.
  3. Παρακαλούμε να μας στείλετε το παρόν έντυπο υπογεγραμμένο μέσω ταχυδρομείου, ή μέσω φαξ. Ένα υποκατάστημα της AOK θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.

Έχω ενημερωθεί σχετικά με το δικαίωμα επιλογής και επέλεξα το ταμείο υγείας AOK ως το μελλοντικό ταμείο υγείας μου. Αιτούμαι την εγγραφή μου από

και αναθέτω στο ταμείο υγείας AOK να ενημερώσει αναλόγως τον εργοδότη μου/τον αρμόδιο φορέα, καθώς και να εκδώσει βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με την παρ. 175 του γερμ. Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, Πέμπτο Βιβλίο (SGB V).

Προσωπικά στοιχεία
(εάν λαμβάνετε σύνταξη, αναφέρετε οπωσδήποτε αυτόν τον αριθμό ή τον αριθμό ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ισχύει σε όλη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)
Στοιχεία σχέσης απασχόλησης
Στοιχεία της πιο πρόσφατης ασφαλιστικής σχέσης
Εάν χρειάζεται:
Πληροφορίες για το χρονικό διάστημα προ της ασφάλισης
Οικογενειακή ασφάλιση
Οδηγία περί προστασίας δεδομένων