Postanite član

Dobri razlogi za zdravstveno blagajno AOK

AOK je več kot 130 let ena od največjih nemških zavarovalnic obveznega zdravstvenega zavarovanja na področju varnosti in obsežne medicinske oskrbe v primeru bolezni.

Vedno v vaši bližini

AOK skrbi za več kot 25 milijonov ljudi, kar je skoraj tretjina prebivalstva Nemčije. Na 1200 poslovnih mestih naši zaposleni skrbijo za učinkovito storitev. S približno 35-odstotnim tržnim deležem je AOK ena največjih zdravstvenih zavarovalnic na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Načelo solidarnosti

obvezno zdravstveno zavarovanje v Nemčiji je poleg pokojninskega in nezgodnega zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti in nego sestavni del nemškega sistema socialnega varstva. Prispevek ni odvisen od osebnega tveganja za nastanek bolezni, temveč od prihodka. Delodajalec in delojemalec si delita prispevke.

Izbira zdravstvene blagajne

v Nemčiji se mora zaposlena oseba praviloma obvezno zavarovati. Zavarovanje se začne najpozneje s prvim dnem delovnega razmerja. Zato pravočasno poskrbite za članstvo. Pri zdravstveni blagajni AOK vam bomo z veseljem pomagali.

Elektronska zdravstvena kartica

vsak zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja prejme zdravstveno kartico AOK, na kateri so fotografija in osebni podatki, npr. ime in priimek, naslov, številka zavarovanja itd. S to kartico, ki velja za obdobje članstva pri AOK, ste upravičeni do medicinskih storitev v primeru bolezni. Kartica ni prenosljiva.

Družinsko zavarovanje

AOK je družinska zdravstvena blagajna, pri kateri so družinski člani, ki živijo v Nemčiji, pod določenimi pogoji brezplačno sozavarovani. To velja za zakonca, življenjskega partnerja in otroke, v kolikor ti že niso zavarovani. Družinski člani zavarovancev AOK so upravičeni do istih storitev kot člani.

Za več informacij o zdravstvenem zavarovanju, kot tudi o življenju in delu v Nemčiji, so na voljo za Vas v angleščini.


Postanite član AOK v treh korakih

  1. Prijavnico za članstvo lahko izpolnite sami preko spletnega obrazca.
  2. Potem prenesite obrazec in ga natisnite. Dodatno vsebino lahko dodate ročno, če je potrebno.
  3. Prosimo, pošljite nam ta obrazec, podpisan po pošti ali e-mail. Podružnica AOK vas bo kmalu obvestila.

Seznanjen sem s pravico do izbire, pri čemer sem za svojo bolniško blagajno izbral zdravstveno blagajno AOK. Vlagam vlogo za članstvo od

Osebni podatki
(obvezno navesti pri upokojencih ali nacionalno številko zdravstvenega zavarovanja)
Podatki o delovnem razmerju praksi
Podatki o zadnjem zavarovanju
Podatki o predhodni zavarovalni dobi
Družinsko zavarovanje
Napotek o varstvu osebnih podatkov