Staňte se členem

Dobré důvody pro zdravotní pojišťovnu AOK.

Již více než 130 let je AOK jako jedna z největších veřejných zdravotních pojišťoven v Německu zárukou jistoty a komplexní zdravotní péče v případě nemoci.

Vždy ve Vaší blízkosti

Pojišťovna AOK se stará o více než 25 milionů lidí – téměř třetinu obyvatel Německa. Zaměstnanci ve 1200 pobočkách zaručují vysoce kvalitní služby. S tržním podílem téměř 35 procent je pojišťovna AOK jednou z největších zdravotních pojišťoven v oblasti zákonného zdravotního pojištění.

Princip solidarity

Zákonné zdravotní pojištění v Německu je součástí německého systému sociálního pojištění vedle důchodového pojištění, úrazového pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání a potřeby pečovatelských služeb. Výše příspěvků se neřídí osobním rizikem onemocnění, ale podle výše příjmu. Na příspěvku se podílí zaměstnavatel a zaměstnanec.

Výběr zdravotní pojišťovny

Ten, kdo se v Německu věnuje výdělečné činnosti, musí být zpravidla ze zákona účastníkem zdravotního pojištění. Pojištění začíná běžet nejpozději v den zahájení pracovního poměru. Proto se prosím včas postarejte o své členství. Zdravotní pojišťovna AOK Vám ráda pomůže.

Elektronická zdravotní karta

Každý pojištěnec obdrží na začátku pojištění průkaz pojištěnce AOK, který obsahuje fotografii a osobní údaje jako jméno, adresu, číslo pojištěnce atd. Tento průkaz je platný po dobu trvání pojištění u pojišťovny AOK a opravňuje k využití zdravotní péče v případě nemoci. Průkaz pojištěnce je nepřenosný.

Rodinné pojištění

AOK je rodinná pojišťovna, u které jsou spolu s pojištěncem za určitých podmínek bezplatně pojištěni i rodinní příslušníci žijící v Německu. Patří sem, manžel(ka), životní partner(ka) a děti, pokud již nejsou pojištěni samostatně. Rodinní příslušníci pojištění u AOK mají nárok na stejnou péči jako pojištěnec.

Další informace o zdravotním pojištění, jak rovněž o práci a životě v Německu, jsou Vám k dispozici v angličtině.


Staňte se členem AOK ve třech krocích

  1. Pomocí formuláře online můžete žádost o členství vyplnit sami.
  2. Poté formulář stáhněte a vytiskněte. Další údaje můžete v případě potřeby doplnit rukou.
  3. Zašlete nám prosím tento formulář s podpisem poštou nebo e-mail. Pobočka AOK vás bude kontaktovat v dohledné době.

Byl(a) jsem informován(a) o právu volby a zvolil(a) jsem si zdravotní pojišťovnu AOK jako svou příští zdravotní pojišťovnu. Žádám o členství od

Osobní údaje
(bezpodmínečně uveďte u poživatelů důchodu nebo zapište jednotné číslo zdravotního pojištění)
Údaje o zaměstnání
Údaje o posledním pojištění
Údaje o době předchozího pojištění
Rodinné pojištění
Oznámení o ochraně osobních údajů